Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2012 » Травень » 7 » Моніторинг освітнього процесу з дітьми 5-ти річного віку в центрі розвитку дитини «Сонечко»
09:20
Моніторинг освітнього процесу з дітьми 5-ти річного віку в центрі розвитку дитини «Сонечко»

У ЦРД «Сонечко» в 2011 – 2012 н.р. виховується 49 дітей  6-ти, 5-ти річного віку у старших та логопедичній групах.

Вся навчально-виховна робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, програми «Я у Світі», інструктивно-методичного листа «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти.

Освітній процес із старшими дошкільниками забезпечують педагоги: Пінчук І.М., Бондарчук Н.Ю. (старша А гр.), Вакуленко М.Я., Алексєєва Т.М. (старша Б гр.), Дідківська Т.І., Рябкова І.В. (логопедична гр.).  Вихователі Пінчук І.М., Вакуленко М.Я., Дідківська Т.І. добре знають зміст Базової програми, здійснюють перспективно-календарне планування за сферами життєдіяльності та лініями розвитку, є наставниками для своїх молодих колег.

Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу з старших групах свідчить про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей.

У всіх групах створене доцільне розвивально-предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності. Педагоги намагаються дотримуватися принципу вільної діяльності своїх вихованців. В групах створена доброзичлива атмосфера спілкування дорослих і дітей. Облаштовані куточки психологічного розвантаження, тиші, спокою. Групи забезпечені матеріалами і посібниками. Зокрема, матеріалами для звукового аналізу та схемами-опорами для складання розповідей, розвивальними логіко-математичними іграми та іграшками, художньою та методичною літературою.

Створюючи ігрові осередки «Бібліотека», «Школа», куточки майбутніх школярів та дослідницько-експериментальні зони вихователі підсилюють мотиваційну готовність дітей до навчанні в школі.  Вихованці мають змогу закріпити набуті знання та враження від екскурсій до школи, класу, шкільної і  дитячої бібліотек, проведених протягом року. Експериментування з предметами,  прагнення знаходити приховані властивості предметів, закономірності у властивостях навколишнього світу і їх використання  – обов'язкова умова готовності дитини до школи.

Із загальної кількості старших дошкільників близько 60% має стійку мотиваційну готовність до школи (хочуть іти до школи, щоб багато чому навчитися), 35 % - мають мотиваційну готовність, проте не зовсім усвідомлюють необхідність навчання (хочуть до школи, бо вже стали великими, дорослими), 5% - мають низьку мотиваційну готовність (до школи хочуть, але шкільні уроки читання, письма, математики їм не подобаються).

 

Систематично і планомірно здійснюється фізкультурно-оздоровча робота в групах. У режимі дня витримані в часі і вимогах щоденні фізкультурні заняття у залі та на свіжому повітрі, піші переходи за межі закладу.  Ранкова гімнастика, заняття в залі, фізкультурні розваги, спортивні свята плануються і проводяться  інструктором із фізкультури відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дітей. Відводиться достатньо часу для бігу, лазіння, підлізання, метання, стрибків, виконання вправ, що сприяють розвитку рівноваги. Постійно здійснюється медико-педагогічний контроль з боку медсестри, вихователя, інструктора. Для контролю за фізичним навантаженням дітей, вихователі прикріплюють перехворівшим дітям значки-смайлики,  що дає змогу інструктору з фізкультури швидко зорієнтуватися над визначенням навантаження тій чи іншій дитині. Згідно з протоколом медичного обстеження у 2011 році 11 дітей визначено для підготовчої групи на заняттях з фізкультури.

Основними показниками фізичної готовності дітей до навчання розглядається сформованість їх фізичних якостей: сили, витривалості, спритності, гнучкості, швидкості. Обстеження за такими критеріями будуть проводитися в травні після проходження медогляду-2012.

Інтелектуальна готовність дитини до школи визначалась  у трьох напрямках: загальна обізнаність із зовнішнім світом; рівень розвитку пізнавальної діяльності (увага, пам'ять, мислення, мовлення); володіння деякими навчальними навичками (здійснення  звукового аналізу слова, володіння поняттями звук, буква, слово, речення, лічба, підготовленість руки до письма).

Старші дошкільники знають і вміють розповідати про себе, свою родину, країну, своє місто, свій дитячий садок. Мають високий рівень знань про навколишній світ і природу  - 30% дітей, достатній рівень – 60%,  низький – 10%.

Психологом дошкільного закладу проведено обстеження загальнопізнавальних умінь та навичок дітей у трьох групах, де виховуються старші дошкільники. Результати свідчать про те, що вищий рівень мають 41 % вихованців, 54 % – достатній, 5% - низький.

Значна увага приділяється формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Організовуючи різні форми роботи, вихователі створюють умови для активного спілкування дітей, обміну думками, судженнями. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання. Вчитель-логопед Рябкова І.В. та вихователь Дідківська Т.І. проводять послідовну корекційну роботу по виправленню мовних вад дітей. Значно покращився стан мовлення у 66% вихованців логопедичної групи.

За моніторинговими обстеженнями загальномовленнєвої культури дітей старших А і Б груп виявлено: 40% мають високий рівень, 50% - достатній, 10% - низький.

Поряд з цим слід констатувати, що діти зазнають труднощів при вживанні синонімів, слів-порівнянь, вживанні складно-підрядних речень, складанні описових розповідей та з власного досвіду.

Щотижня, згідно з розкладом занять, проводяться заняття з грамоти та математики. вони інтегруються з іншими видами навчальної діяльності. Вихователі Дідківська Т.І., Пінчук І.М., Вакуленко М.Я. приділяють велике значення індивідуально-диференційованому підходу у навчанні дітей елементам грамоти та математики. Вони розробляють ігри, картки, пікторгами, схеми з урахуванням простоти та складності.

Більшість дітей старших груп вміють робити звуковий аналіз 4- 6 звукових слів, розрізняють голосні, тверді і м’які приголосні звуки, виділяють перший і останній звук в слові, ділять слова на склади, визначають наголошений склад, складають речення.  Потребують допомоги  при роботі із звуком, словом, реченням 11% дітей. 80% дітей знають букви, вміють читати.

Оперують старші дошкільники і математичними процесами: вміють лічити, класифікувати, розв’язувати прості задачі і приклади, вимірювати і співставляти предмети. Пінчук І.М., організовуючи ігри «Математичне кафе», «Літальні апарати», вчить дітей оперувати геометричними фігурами, пазлами,   стимулює увагу, пам’ять, образне і логічне мислення.

Дідківська Т.І. широко впроваджує бліц-опитування на заняттях з математики (дні тижня, місяці року, суміжні числа, запитання-жарти), що сконцентровує увагу дітей, розвиває швидкість мислення.

Важливе місце виділяється підготовці руки дитини до письма, що сприяє як інтелектуальній так і фізичній готовності дітей до школи.

Моніторинг контрольнооцінних вмінь показав, що 42% дітей мають високий рівень, 53% - достатній, 5% - низький.

Педагогічні працівники, соціальний педагог закладу проводять широку роз’яснювальну роботу серед населення прилеглого мікрорайону про важливість дошкільної освіти у підготовці дітей до навчання в школі. Консультпункт при ЦРД «Сонечко» відвідує родина 5-ти річної дівчинки Паламарчук Іванни, яка із-за тяжкої хвороби не може відвідувати заклад. Практичний психолог – соціальний педагог Мойсєєнко Ю.А. надає консультації, поради, вихователі –  атрибути, матеріали для занять з дівчинкою вдома.

Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя. Показники готовності дітей до навчання в школі  свідчать про раціональну організацію режиму дня, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності.

Поряд з цим, необхідно активізувати роботу над виявленими недоліками та проблемами. А саме:

1.           Для розвитку пізнавальної активності дітей необхідно більше ставити проблемних запитань, завдань, ситуацій, замало виділяється часу для обмірковування відповідей.

2.           Підвищити ефективність співпраці з батьками щодо мовленнєвого розвитку дітей: систематичного читання книжок, обговорення ілюстрацій, дотримання культури мовлення і мовного етикету.

3.           Вихователям продовжувати роботу над розвитком пасивного і активного словника дітей, збагачувати його синонімами, порівняннями, епітетами.

4.           Посилити контроль за фізичним розвитком дітей. З настанням теплої весняної погоди та у літній період підвищити рухову активність, впроваджувати дозований біг, удосконалювати проведення спортивних ігор (футбол, баскетбол, кіндербол).

5.           Інструктору з фізкультури розробити комплекси вправ для дітей, які мають недостатню рухову активність.

6.           Молодим педагогам Бондарчук Н.Ю., Алексєєвій Т.М. опрацювати методичну літературу з метою удосконалення своїх знань щодо форм і змісту навчально-виховної роботи із старшими дошкільниками.

7.           Вихователям старших груп, психологу надавати перевагу індивідуальним формам роботи з дітьми, які мають низький рівень розвитку.


Переглядів: 14178 | Додав: sun | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт

Пошук по сайту
Адміністрація ДНЗ © 2018
Хостинг від uCoz